ÚVOD

Myšlienka prepojenia účtovnej a finančnej sféry sa zrodila už pred niekoľkými rokmi v súlade s budovaním účtovných pobočiek na území ČR a SR. V priebehu času sa stávali jasnejšimi aj jednotlivé detaily, ktoré museli reflektovať potreby oboch segmentov tak, aby finálne dokázali poskytnúť pod jednou strechou klientovi služby na mieru a pritom administratívne skôr celý proces uľahčili a zefektívnili.

V tejto fáze bola myšlienka konzultovaná so Združením účtovníkov Slovenska  kde cennými pripomienkami pomohol jej predseda Mgr. Peter Tomčány. Nasledovalo dlhšie obdobie výberu spoľahlivého partnera z finančného sektora. Po mnohých stretnutiach sme tohto našli v spoločnosti Beplan pod vedením Patrika Tótha, ktorá dokázala myšlienku najlepšie rozvinúť a priblížiť realite.
Vďaka tomu dnes môžeme odprezentovať službu ktorá so sebou nesie nie len skvalitnenie služby koncovým klientom a to ako fyzickým tak právnickým osobám, ale tiež prináša motivujúce finančne benefity účtovníkom ktorých administratívne nezaťažuje a zároveň vytvára priestor pre finančných poradcov s ponukou kvalitných služieb.
Pevne verím, že vďaka usilovnej práci všetkých zúčastnených bude služba prínosom pre čo najširšie spektrum klientov a bude sa dlhodobo a stabilne rozvíjať naprieč všetkými regiónmi SR.  

Ing.Bc. Lukáš Studený, MBA
CEO