aktuality

/aktuality

11.11.2022 Levice – Základy ekonomiky firmy pre neúčtovníkov /finančných poradcov/

V rámci vzdelávacieho bloku finančných poradcov sme s kolegami dostali priestor na prezentáciu, ktorá úzko súvisí s rozbiehajúcou sa spoluprácou účtovníkov a pracovníkov vo finančnom sektore. Táto myšlienka už bola na stole dlho, no nájsť spoľahlivých partnerov na jej realizáciu ako aj vymyslieť funkčný koncept, ktorý by všetkým priniesol požadované benefity, zabralo určitý čas. Práve vďaka spolupráci so šikovnými ľuďmi na oboch stranách sa nám podarilo tento projekt rozpohybovať. Rovnako ako sa školitelia z finančného sektora snažia v rámci webinárov postupne rozširovať