NBS sprísňuje pravidlá poskytovania úverov pre starších žiadateľov

//NBS sprísňuje pravidlá poskytovania úverov pre starších žiadateľov
  • pre žiadateľov nad 40 rokov
  • platnosť od 01.10.2022
  • úprava sa dotkne aj spotrebiteľských úverov

Na začiatku októbra roku 2022 prišla Národná banka Slovenska s úpravou poskytovania úverov na bývanie. Tá sa prioritne týka žiadateľov, ktorých vek prekročil 40 rokov, čo má predísť situácií, kedy by ľudia odchádzali do dôchodku s vysokými hypotékami a splátkami.
Súčasné pravidlá sledovali aby dlh jednotlivca nepresiahol 8-násobok jeho ročného príjmu. Túto hranicu (DTI) chce Národná banka Slovenska zmeniť, a preto navrhuje, aby sa maximálna výška úveru znižovala o 0,25-násobok čistého ročného príjmu klienta za každý rok presahujúci vek 40 rokov. 

Napríklad 45-ročný človek by si mohol požiadať o úver už len 6,75-násobkom svojho ročného príjmu.

Výpočet DTI berie do úvahy všetky úvery, ktoré klient spláca. Každý úver, ktorý už má, mu tak znižuje výšku limitu úveru, ktorý si chce požičať. Nakoľko sa obchádzajú pravidlá je potrebné rovnako upraviť pravidlá pre úvery na bývanie aj pre spotrebiteľské úvery. V praxi budú mať zmeny vplyv na hypotéky, prípadne dofinancovanie hypoték spotrebiteľskými úvermi. Spotrebiteľské úvery, ktoré nepresahujú do dôchodku, nebudú dotknuté vôbec.
 

Zdroj: https://www.financnykompas.sk/