Rodiny si mesačne prilepšia

//Rodiny si mesačne prilepšia

Vďaka schváleniu viacerých zákonov si mnohé rodiny s jedným dieťaťom mesačne prilepšia približne dvojnásobne. Nie každá rodina s deťmi však dostane rovnako.

Rodičia detí do 18 rokov po novom dostanú daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur. Rodičia s deťmi starších ako 18 rokov dostanú 50 eur. Zvyšujú sa taktiež prídavky na dieťa na 60 eur mesačne. Príspevok na voľnočasové aktivity detí (krúžkovné) pre deti od 5 do 18 rokov, s maximálnym nárokom 60 eur mesačne, sa posúva na rok 2025.
V tomto roku sú celkové náklady na novú rodinnú politiku na úrovni 1,2 miliardy eur ročne. Z toho 800 miliónov je pripísaných vyššiemu daňovému bonusu a 400 miliónov zhltnú prídavky na dieťa.
Vďaka týmto peniazom klesne chudoba. „Napriek tomu, že najviac peňazí poputuje k strednej triede, na zmenách v rodinnej politike si relatívne k príjmu najviac prilepšia najmenej zarábajúci. Zmeny sa však dotknú len zhruba jednej tretiny všetkých domácností na Slovensku,“ tvrdia ekonómovia z IFP.

Netreba ale zabúdať na to, že mnoho miest a obcí zvyšuje poplatky za rôzne služby práve z dôvodu zvýšenia daňového bonusu na deti. Pre rodiny to znamená, že síce budú mať viac peňazí od štátu, no na druhej strane ich odovzdajú naspäť škôlkam, školám, mestám a obciam.

Zmeny v daňovom bonuse na dieťa budú fungovať dva roky. V roku 2025 klesne na 100 eur pre deti do 15 rokov, pre deti od 15 rokov bude suma bonusu 50 eur. Sumy dávok sa do budúcnosti stanovili pevne. Pravidelná automatická indexácia s každoročným rastom životného minima sa zrušila, čím bude dochádzať k postupnému znižovaniu reálnej kúpyschopnosti týchto dávok, na čo poukazujú ekonómovia.

 

Zdroj: ekonomika.pravda.sk